لزوم فرهنگ سازی اصلاح مصرف آب

استاندار قم گفت: وجود برنامه در همه دستگاه‌های اجرایی نسبت [...]