مدیریت منابع داخلی و انتقال آب

سمنان- استاندار سمنان گفت: برای جبران کسری آب با توجه [...]