مرکز تصفیه فاضلاب تبریز

تبریز- معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه [...]