مرکز تصفیه فاضلاب غرب و جنوب تهران »تصفیه ۷۰ درصد فاضلاب تهران

ری- وزیر نیرو با اشاره به اینکه ۴ مرکز تصفیه [...]