مرکز تصفیه فاضلاب کرمانشاه و کمبود اعتبار

کرمانشاه- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه از کمبود [...]