مرکز تصفیە فاضلاب روستای قلیان به بهره برداری رسید

سنندج - مرکز تصفیە فاضلاب روستای قلیان و اجرای شبکە [...]