مشکلات پساب ید گلستان

گرگان- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: سال [...]