مهمانی فلامینگوها در ته مانده پساب

اصفهان - تالاب بین المللی گاوخونی این روزها میزبان فلامینگوهایی [...]