نصب تونل ضدعفونی کننده نفرات در ورودی تصفیه خانه فاضلاب

رئیس گروه بهداشت و ایمنی شرکت فاضلاب تهران گفت: نصب [...]