هدر روزانه فاضلاب تصفیه شده

شهریار- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران گفت: [...]