ورود فاضلاب کرمانشاه به قره‌سو یک بحران جدی

 معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان [...]