وزارت امور خارجه چین سفیر ژاپن را احضار کرد

به منظور اعتراض به تصمیم توکیو به رهاسازی آب‌های آلوده [...]