پساب فاضلاب بندرعباس نیاز به ساماندهی

بندرعباس - مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: پساب فاضلاب [...]