کاهش ۵۰ درصد بارش باران

شیراز - استاندار فارس گفت: کاهش ۵۰ درصد بارش باران [...]