صادر کردن ۸٫۴ میلیارد دلار در دو ماه/ طراز تجاری مثبت ۱٫۶ میلیارد شد

در دو ماه ابتدای سال ۶ میلیارد و ۷۶۳ [...]