۵۰۰ میلیارد تومان منابع برای راه آهن

اردبیل - استاندار اردبیل گفت: برای کمک به پیشرفت [...]