۹۰ درصد شبکه انتقال فاضلاب تهران تکمیل است

۹۰ درصد شبکه انتقال فاضلاب تهران تکمیل است. وزیر نیرو [...]