مشکل آبرسانی به چند روستای شهرستان چگنی رفع شد

مشکل آبرسانی به چند روستای شهرستان چگنی رفع شد