اینورتر کره ای ۰٫۴ کیلووات ورودی سه فاز (ADT (U1-0040-4

iMASTER –U1