اینورتر کره ای ۱۱ کیلووات ورودی سه فاز (ADT (A1 –۰۳۲–۴-N

iMaster-A1