از ابتدا سال ۹۸ تا پایان اردیبهشت‌ماه ۴۱۳ فقره از انشعابات مشترکین شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران استانداردسازی شدند.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران با اعلام خبر فوق اظهار داشت: در راستای ارتقا خدمات آب‌رسانی و به‌منظور مدیریت مصرف و جلوگیری از تلفات آب، استانداردسازی انشعابات مشترکین مطابق برنامه در حال اجراست.

محمدحسن معصوم‌آبادی بابیان این مطلب که انشعابات فرسوده سبب تلفات آب و مشکلات آب‌رسانی می‌شوند، افزود: از ابتدا امسال تا پایان اردیبهشت‌ماه همزمان با اجرای عملیات اصلاح و نوسازی شبکه توزیع آب شهری در چهار شهرستان ورامین، پاکدشت، پیشوا و قرچک بیش از چهارصد رشته از انشعابات مشترکین استانداردسازی شدند.

وی تصریح کرد: به‌منظور جلب رضایت مشترکین و با توجه به این‌که استانداردسازی انشعابات مشترکین نقش مهمی در جلوگیری از تلفات آب دارد این مهم به‌صورت مستمر تا پایان سال ۹۸ انجام می‌شود.

منبع: شرکت آب و فاضلاب استان تهران