تصفیه بی هوازی فاضلاب شامل فرآیند های بیولوژیکی بدون حضور اکسیژن می باشد که جهت تصفیه انواع فاضلاب های صنعتی و فاضلاب های بهداشتی به کار برده می شود. در تصفیه بی هوازی فاضلاب با استفاده از باکتری های بی هوازی عمل تجزیه مواد آلی موجود در فاضلاب انجام می شود. 

انرژی زا بودن فرآیند های بی هوازی باعث تولید کمتر جرم سلولی و در نتیجه کاهش هزینه های تصفیه و دفع لجن زیادی می شود. تولید لجن کمتر در تصفیه بی هوازی یک مزیت مهم در برابر تصفیه هوازی فاضلاب می باشد.

 بیشتر فاضلاب های صنعتی فاقد مواد مغذی کافی برای انجام فرایند های رشد هوازی می باشد. لذا اضافه کردن مواد مغذی در فرآیند های بی هوازی خیلی کمتر است و باعث کاهش هزینه می گردد زیرا حجم سلولی کمتری تولید می شود.

 فرآیندهای بی هوازی نسبت به فرآیند های هوازی دارای بارگذاری آلی بالاتری هستند که در نتیجه حجم کمتر راکتور و فضای کمتری ممکن است مورد نیاز باشد.

در فاضلاب های صنعتی میزان آلودگی و بار آلی فاضلاب بسیار بالا بوده و به اکسیژن زیادی نیاز دارد که رساندن آن به میکروارگانیسم ها برای هضم هوازی مستلزم هزینه زیادی می باشد.

 فرآیند های بی هوازی تصفیه فاضلاب بر اساس رشد معلق یا رشد ثابت به انواع مختلفی تقسیم می شوند. تصفیه بی هوازی فاضلاب با بستر رشد و جریان رو به بالا یکی از انواع روش های تصفیه بی هوازی می باشد که در اینجا به توضیح آن می پردازیم.

شرح فرآیند بی هوازی فاضلاب

در تصفیه بی هوازی مواد آلی احیاء شده و به ترکیبات آلی ناپایدار و برخی گازها همچون متان، دی اکسید کربن، سولفید هیدروژن و .. تبدیل می شود. ناپایدار نمودن آلاینده های موجود در فاضلاب و ته نشین نمودن آنها اساس تصفیه فاضلاب را تشکیل می دهد. محصولات نهایی تجزیه بی هوازی عمدتا متان، دی اکسید کربن و مقادیر جزئی سولفید هیدروژن است.

تصفیه بی هوازی فاضلاب شامل مراحل زیر می باشد:

 • هیدرولیز
 • تخمیر یا اسید سازی
 • استات سازی
 • متان سازی

تصفیه بی هوازی فاضلاب به روش uafb Upflow Anaerobic Fixed Bed

تصفیه بی هوازی فاضلاب به روش رشد چسبنده با جریان رو به بالا Upflow Anaerobic Fixed Bed، از روش های تصفیه بی هوازی فاضلاب می باشد. این راکتورها دارای فرایند هضم چند مرحله ای و با اختلاط کامل در رشد معلق بوده که از نوع فرایند دوگانه بی هوازی تماسی و لجنی لایه ای با جریان رو به بالا می باشد.

مزایای سیستم تصفیه بی هوازی فاضلاب به روش UAFB

 

 • فضای اشغالی کم نسبت به سیستم های بی هوازی قدیمی تر (سپتیک تانک ، ایمهاف تانک )
 • کاهش ۹۰-۸۰ درصدی BOD و COD
 • تولید لجن کمتر و هضم شده
 • راهبری بسیار ساده
 • بدون نیاز به مواد افزودنی
 • پیشتصفیه فاضلاب صنعتی
 • تولید گاز متان

معایب سیستم تصفیه بی هوازی فاضلاب به روش UAFB

 • راهبری و بهره برداری حساس در مقایسه با سیستم های هوازی
 • حساس نسبت به شوک های بار آلی و تغییرات دمایی
 • پساب خروجی مغایر با استاندارد های لازم برای تخلیه در آب سطحی و چاه
 • احتیاج به یک سیستم ترکیبی جهت رسیدن به استاندارد پساب خروجی