با هدف ارزیابی کیفیت و میزان پساب تولیدی تصفیه خانه های فاضلاب برای واگذاری به شهرداری برای مصارف فضای سبز شهری محمد رضا بختیاری مدیرعامل آبفای استان تهران به همراه معاونین استان از تصفیه خانه های فاضلاب محلی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت فاضلاب تهران، در این بازدید که از مرکز تصفیه فاضلاب زرگنده، قیطریه، محلاتی و صاحبقرانیه صورت گرفت ، مهندس بختیاری به توافقنامه وزارت نیرو با شهرداری برای واگذاری پساب مراکز تصفیه فاضلاب اشاره کرد.

براساس این گزارش ساختمان اداری تصفیه خانه فاضلاب قیطریه نیز در این بازدید توسط مهندس بختیاری افتتاح شد.

پژمان مهاجری مدیر مراکز تصفیه فاضلاب محلی شرکت فاضلاب تهران نیز با اشاره به توان پساب تولیدی مرکز تصفیه فاضلاب گفت: ۶ تصفیه خانه های فاضلاب محلی شهر تهران از جمله اکباتان، محلاتی، صاحبقرانیه، شهرک غرب، زرگنده، قیطریه هر یک به ترتیب ۱۰ هزار متر مکعب، ۵ هزار و ۱۰۰ متر مکعب، ۴۰۰ مترمکعب، ۱۸ هزار متر مکعب، ۵ هزار متر مکعب، ۴ هزار متر مکعب پساب در شبانه روز تولید می کنند.

به گفته مهاجری با توجه به مصرف فضای سبز داخل تصفیه خانه ها و مصرف برای شست و شوی حوض ها ی ته نشینی می توان گفت ۷۰ تا ۸۰ درصد پساب تولیدی در قالب توافقنامه قابل واگذاری به شهرداری است.

 

منبع : آبفا