عملیات اصلاح شبکه آب رسانی فادر روستاهای زواره بید،جلیل آباد و گلعباس با موفقیت اجرا و اهداف مورد نظر محقق شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران مدیر آب و فاضلاب شهرستان پیشوا گفت: به منظور از مدار خارج نمودن خطوط فرسوده و قدیمی آب رسانی و جلوگیری از تلفات آب در شبکه توزیع، عملیات اصلاح شبکه با اجرای ۱۵۰۰متر لوله گذاری در سه روستای مذکور انجام شد.

محمدرضا رمضان زاده افزود: در روستای زواره بید عملیات اصلاح شبکه با اجرای ۵۰۰متر لوله گذاری با استفاده از لوله پلی اتیلن ۱۱۰میلی متر انجام شد در روستای جلیل آباد شبکه آب رسانی خیابان شهیدتقی پور با ۵۰۰متر لوله سایز ۱۶۰میلی متری، خطوط فرسوده از مدار بهره برداری خارج و همچنین ۷۰فقره از انشعاب روستائیان نوسازی و استاندارد سازی شدند.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان پیشوا با بیان این مطلب که اجرای عملیات اصلاح شبکه نقش مهمی در مدیریت مصرف و جلوگیری از تلفات آب دارد،خاطرنشان کرد:

به منظور نوسازی و کاهش آمار حوادث و شکستگی در روستای گلعباس و رودبارک ۵۰۰متر از لوله های فرسوده شبکه توزیع از مدار بهره برداری خارج و لوله های جدید با جنس و قطر مناسب وارد مدار آب رسانی این روستا شدند.

رمضان زاده اضافه نمود: همزمان با اجرای عملیات اصلاح شبکه در روستای گلعباس ۶۰فقره از انشعابات مشترکین این محل تعویض و نوسازی شدند.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این عملیات ضمن ارتقای خدمات، شاهد جلب رضایت مشترکین روستاهای مذکور از وضعیت آب رسانی هستیم.

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران 

منبع : شرکت اب و فاضلاب استان تهران