پژوهشگران در حال توسعه تکنولوژی توسعه فناوری تصفیه آب آشامیدنی و نگهداری بدون میکروب آن هستند که نه تنها میکروارگانیسم‌ها را از بین می‌برد بلکه حفاظت دراز مدت را در برابر طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها فراهم می‌کند.

آب آشامیدنی تصفیه شده که به صورت رو باز نگهداری می‌شود، از آلودگی میکروبی ثانویه بیش از ۳ ماه محافظت می‌شود.

?یک منبع آب آشامیدنی برای این که ایمن در نظر گرفته شود باید عاری از پاتوژن و سطوح بالای مواد مضر باشد.

در سال ۲۰۱۵، ۶۶۳ میلیون نفر – ۱۰٪ جمعیت–  از منابع محافظت نشده، آب می‌نوشند. براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی (یونیسف)، در ۴۱ کشور یک پنجم مردم از منابعی با احتمال الودگی، آب می‌نوشند.

 در برخی کشورها مانند لیتوانی عرضه آب آشامیدنی فراوان بوده و ویژگی های شیمیایی و میکروبیولوژیکی آن خوب است، اما در بسیاری از کشورها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، این شرایط وجود ندارد.

برای صنعت آب معدنی، کابران شخصی با دسترسی محدود به آب یا زمانی که آب شیرین به میکروارگانیسم‌ها آلوده شده است، هزینه مناسبِ تکنولوژی‌های تصفیه آب آشامیدنی برای شرکت‌های عرضه کننده آب، حیاتی می‌شود.

?تیمی از پژوهشگران در حال توسعه تکنولوژی‌های ضدعفونی آب بر اساس چندین روش تصفیه آب مختلف هستند.

توسعه فناوری تصفیه آب آشامیدنی و نگهداری بدون میکروب آن نه تنها به صورت موثری میکروب‌های موجود در آب را از بین می برد، بلکه آب تصفیه شده را نیز از آلودگی میکروبی ثانویه محافظت می‌کند: در مخازن رو باز که آب در آن چند ماه نگهداری می‌شود، میکروب ها رشد نمی‌کنند.

?کی از مواد فعال در فرآیند تصفیه آب، نقره است که در روم باستان برای ضدعفونی کردن آب آشامیدنی استفاده می شده است.

ویژگی مشخص برخی از ضدعفونی کننده های استفاده شده در این روش، ثبات بلند مدت است. بنابراین، ماده تصفیه کننده را می توان برای چندین سال بدونی از دست دادن ویژگی های ضد عفونی خود ذخیره کرد.

این فناوری تصفیه آب به عنوان قرص یا مایع افزوده شونده به آاب، بسیار کاربر پسند است. سال‌هاست که در زمینه توسعه مواد ضد میکروبی کار می‌شود و اختراعاتی نیز صورت گرفته‌اند که برخی از آن‌ها در صنعت اجرا شده‌اند.

 

»»» مشاهده مقالات دیگر

منبع : زیست فن