بر اساس آمار انجمن حمایت از مصرف‌کننده و امنیت غذا، سالانه به ترتیب ۸۰۰ و ۱۶۰۰ نوع آنتی‌بیوتیک در زمینه‌های درمان و دامپزشکی استفاده می‌شود.

مصرف این حجم از آنتی‌بیوتیک اگرچه موجب بهبود بیماری‌ها شده است اما افزایش جمعیت باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک را در پی داشته است.

باکتری‌های بیماری‌زای مقاوم با ورود به فاضلاب در نهایت به بدن انسان بازمی‌گردند. پاک‌ سازی باکتری‌ های مقاوم به آنتی‌ بیوتیک از فاضلاب که مؤسسه تکنولوژی کارلسروهه (KIT) پروژه‌ی HyReKA را برای افزایش بازده دفع باکتری‌های مقاوم از فاضلاب مطرح کرده است.

برخی باکتری‌ها از طریق توسعه‌ی مکانیسم‌های دفاعی خود می‌توانند در مقابل آنتی‌بیوتیک‌ها مقاومت کنند.

همه‌ی این باکتری‌ها برای انسان خطرزا نیستند؛ اما قدرت این را دارند که ژن‌های مقاومت خود را به پاتوژن‌ها منتقل کنند و بدین طریق موجب گسترش باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک در محیط شوند. در این شرایط تعداد آنتی‌بیوتیک‌های مؤثر به شدت کاهش می‌یابد و در پایان هیچ راهی برای مقابله با بیماری‌ها باقی نخواهد ماند.

گروه مطالعاتی مؤسسه‌ی KIT به منظور بررسی فراوانی باکتری‌های مقاوم و گسترش‌شان؛ فاضلاب را بررسی کردند.

فاضلاب‌های بیمارستان، خانه‌ی سالمندان، کشتارگاه و مناطق کشاورزی حاوی باکتری‌های مقاوم هستند که روش‌های فعلی تصفیه فاضلاب تنها قادر است بخشی از آن‌ها را نابود کند.

فاضلاب‌هایی که به طور کامل تصفیه نشده‌اند وارد آب رودخانه‌ها می‌شوند.

پاک‌ سازی باکتری‌ های مقاوم به آنتی‌ بیوتیک از فاضلاب »»»برای رفع این مشکل روش‌های متفاوتی برای تصفیه فاضلاب هم‌چون اولترافیلتراسیون، تیمار با اوزون-اشعه UV و تیمار با زغال فعال ارائه شده است. در روش اولترافیلتراسیون آب به داخل یک غشای با لایه‌ی نازک جریان می‌یابد و میزان باکتری‌های مقاوم به شدت کاهش می‌یابد. تیمار با اوزون و UV روشی مؤثر است اما بازده آن پایین است. بهره‌گیری از زغال فعال در مورد کم کردن باکتری‌های مقاوم روش مفیدی نیست.

روش جدید HyRekA، بهبود یافته‌ی اولترافیلتراسیون و تیمار با اوزون-UV است. گروه تحقیقاتی KIT یک روش ارزیابی نیز ارائه داده‌اند که بررسی سایر عوامل مؤثر بر روش‌های تصفیه‌ی فاضلاب را فراهم می‌کند.

HyRekA
عبارت HyRekA مخفف عبارت آلمانی “ارتباط زیستی و بهداشتی-پزشکی و کنترل پاتوژن‌های مقاوم موجود در صنایع کشاورزی، پزشکی و فاضلاب شهری در کنار اهمیت حضور پاتوژن‌ها در آب“ است.

این پروژه در کنترل گسترش باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک مؤثر است. بررسی مسیرهای انتشار، میزان خطرزا بودن و روش‌های انتقال؛ از جمله عواملی است که در این پروژه امکان مطالعه‌ی آن فراهم شده است.

در این طرح به متخصصین رشته‌های جغرافیا، مهندسی، کشاورزی، علوم پایه، صنایع غذایی و علوم غذا در کنار شرکت‌های مدیریت آب نیاز است تا اهداف طرح عملی شود.

»»» مشاهده مقالات دیگر

منبع : زیست فن