انتشار فاضلاب‌های حاصل از شکست‌های هیدرولیکی که توسعه چشمگیری در زمینه نفت و گاز در آمریکا ایجاد نموده، اما رشد سریع آن سؤالاتی را در مورد بیلیون‌ها بشکه فاضلاب حاصل از این عملیات به وجود آورده. در حال حاضر محققان گزارش کرده‌اند که انتشار این فاضلاب‌ها به آب‌های سطحی منجر به آلودگی حوزه آبی پنسیلوانیا با مواد رادیواکتیو و مواد شیمیایی مختل‌کننده اندوکرین گردیده است.

طبق گزارش‌ها، استفاده از فرایند شکست، نیمی از تولید نفت و حدود دو سوم تولید گاز در این کشور در سال ۲۰۱۵ را به خود اختصاص داده است.

اگرچه این روش منجر به تغییر شکل زغال و در پی آن کاهش گازهای گلخانه‌ای می‌گردد ولی در مقابل مقدار زیادی فاضلاب که حاوی مواد خطرناکی همچون رادیواکتیو، نمک، فلزات، مواد شیمیایی مختل‌کننده اندوکرین و هیدروکربن‌های آروماتیکی چندحلقه‌ای را ایجاد می‌کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۵، از ۱۰۰۰۰ چاه نفت و گاز در حوزه نفتی مارسلوس حدود ۱/۷ بیلیون بشکه فاضلاب ایجاد شده است.

مرکز تصفیه فاضلاب ها تنها تصفیه‌های محدودی را قبل از انتشار آن‌ها به آب‌های سطحی انجام می‌دهند.

محققان از آب و رسوبات لایه‌ها در دریاچه پایین دست دو تأسیساتی که در پنسیلوانیا پساب حاصل از شکست هیدرولیکی را تصفیه می‌کند، نمونه‌گیری کردند. تحقیقات نشان داد که حداکثر غلظت رادیوم، فلزات قلیایی خاک، نمک‌ها و مواد آلی همگی در یک‌لایه رسوبی مشاهده می‌شود. دو دسته بحرانی از آلاینده‌های آلی شامل نونیل فنول اتوکسیلات، ماده شیمیایی مختل‌کننده اندوکرین و هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای که سرطان‌زا هستند، در این رسوبات وجود داشته است. بیشترین غلظت آلاینده‌ها مربوط به رسوبات انباشته شده از فاضلاب‌های حاصل از شکست هست. محققان خطرات این آلودگی‌ها را ناشناخته می‌دانند، با این حال پیشنهاد می‌کنند که با وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای فاضلاب‌ها می‌توان به حفظ محیط‌زیست و انسان کمک کرد.

 

منبع: زیست فن