به علت توانایی بالقوه فاضلاب‌ها در آلوده‌سازی منابع غذایی و آب‌ها، بر تصفیه فاضلاب‌ها تأکید می‌شود.

یکی از مؤثرترین روش‌ها تصفیه زیستی فاضلاب، استفاده از گیاهان است. گروهی از گیاهان که اخیراً جهت تصفیه فاضلاب‌ها مورد توجه محققین قرار گرفته‌اند، میکروجلبک‌ها هستند.

میکروجلبک‌ها با استفاده از نور خورشید، مواد مغذی فاضلاب را مصرف کرده و این مواد را به توده‌های زیستی مفید تبدیل می‌کنند. در این پژوهش تصفیه زیستی فاضلاب‌ با استفاده از میکروجلبک کلرلا ولگاریس در تصفیه فاضلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

رابطه انسان عصر حاضر با محیط زیست دست‌خوش بحران است. این بحران در اثر دخالت و بهره‌برداری نامعقول و تخریب سودجویانه در محیط‌زیست ایجاد شده و اثرات زیان‌باری برای انسان و محیط اطراف او به همراه دارد.

به‌ طوری که فاضلاب‌ها و چگونگی دفع آن‌ها از چالش‌های بشر در عصر جدید است. این مسئله موجب شده تا دانشمندان از روش‌های مختلف بار آلودگی فاضلاب وارد شده به محیط را کاهش دهند.

یکی از مؤثرترین روش‌ها که در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از گیاهان در تصفیه فاضلاب به صورت گسترده است.

استفاده از جلبک‌ها جهت تصفیه فاضلاب سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روشی است که به طور مؤثر می‌تواند مواد فاسد و خطرناک را به مواد ارزشمند زیستی تبدیل کند.

این جلبک‌ها برای انجام فعالیت‌های متابولیسم خود نیترات‌ها و فسفات‌ها را مصرف کرده و با تولید اکسیژن به باکتری‌های هوازی کمک می‌کند تا در تجزیه مواد خام فاضلاب‌ها فعال باشند.

محققان امریکایی موفق به کشف یک گونه تک‌سلولی آب شیرین شده‌اند که در تصفیه زیستی فاضلاب‌ با استفاده از میکروجلبک کلرلا ولگاریس در غلظت‌های مختلف مؤثر هستند.

این تحقیق که روی فاضلاب‌های محیطی انجام شد، نشان می‌دهد که میکروجلبک کلرلا ولگاریس قادر به حذف عنصرهای خطرناک مانند نیتروژن و فسفر از فاضلاب است، حتی اگر یکی از این عنصرها موجود نباشد، میکروجلبک توانایی عملکرد و حذف عنصر دیگر را دارد.

این در حالی است که بعضی گونه‌های میکروجلبک برای انجام عملکردهای خود، به وجود نیتروژن و فسفر به طور همزمان نیاز دارند، بنابراین تأثیر آن‌ها در حذف آلاینده‌های فاضلاب محدود می‌شود.

در زمینه این تحقیقات پروفسور ون زانگ می‌گوید: “یکی از فاکتورهای مهمی که به طور چشمگیر بر حذف آلاینده‌ها توسط میکروجلبک تأثیر می‌گذارد، دسترسی میکروجلبک به مواد غذایی است.”

سؤال اساسی برای بهینه‌سازی حذف آلاینده‌ها این است که میکروجلبک برای رشد به چه نسبت جرمی از نیتروژن و فسفر نیاز دارد.

از آنجایی که تحقیقات قبلی موفق به شناسایی این نسبت نشده‌اند، رسیدن به یک نسبت بهینه برای افزایش تأثیر میکروجلبک در حذف آلاینده‌ها از فاضلاب مشکل است.

کیفیت و  غلظت مواد موجود در فاضلاب‌ها به طور چشمگیری تغییر می‌کنند که این باعث می‌شود حفظ میکروجلبک برای حذف آلاینده‌ها مشکل شود.

با این حال، در این تحقیق یک گونه از میکروجلبک شناسایی شده است که توانایی زنده ماندن در شرایط سخت و حتی در نبود بعضی از مواد غذایی را دارد.  مهندسان محیط‌زیست میکروجلبک را تحت شرایط مختلف و تحت محدودیت‌های غذایی متفاوت در فاضلاب‌های سنتز شده کشت دادند و به این نتیجه رسیدند که میکروجلبک کلرلا ولگاریس توانایی حذف آلاینده‌های فسفر و نیتروژن را دارد.

»»» مشاهده مقالات دیگر

منبع : زیست فن