در تصفیه فاضلاب صنایع روغن نباتی ابندا باید مراحل تولید روغن بررسی شود:

مرحله آسیاب کردن دانه روغنی و مرحله پالایش روغن. مرحله آسیاب کردن به طور معمول در مجتمع های کشاورزی و یا نزدیک به آن قرار دارد.

این مرحله بدین منظور انجام می شود که دانه های روغن برداشت شده برای تولید روغن بتواند به سرعت و قبل از اینکه کیفیت خود را از دست بدهد آماده سازی و به مرحله ایی برسد که بتوان روغن آن را کشید. فاضلاب حاصل از این بخش مربوط به مرحله شستشو و ضد عفونی دانه های روغنی، آسیاب دانه و شستشوی سالن و مخازن می باشد.

فرآیند تصفیه فاضلاب صنایع روغن نباتی به صورت فیزیکی :

شامل صمغ زدایی با اسید، بی رنگ کردن، اسید زدایی و بو زدایی می باشد. فاضلاب این مرحله ناشی از جاری شدن آب برای شستشوی کف، وسایل و سرریزها و … می باشد.

فرآیند تصفیه فاضلاب صنایع روغن نباتی به صورت شیمیایی :

شامل خنثی سازی قلیائیت روغن می باشد. پساب صنایع روغن نباتی در دسته فاضلاب های بسیار قوی قرار دارد BOD این پساب ها در حدود ۲۳۰۰۰ میلی گرم در لیتر و COD آن در حدود ۵۵۰۰۰ میلی گرم در لیتر می باشد و علاوه بر این این پساب دارای حدود ۱۰۰۰۰ میلی گرم در لیتر چربی و روغن می باشد.

 تصفیه فاضلاب چربی و روغن :

روغن آزاد ( free oil): ذرات روغن با قطر بیش از ۴۰ میکرون که با جداکننده های ثقلی و عمل شناورسازی جدا می شوند.

روغن پراکنده یا امولسیون (Emulsified):ذرات روغن با قطر بین ۵-۲۰ میکرون که با جداکننده های ثقلی نمی توان آن ها را جدا نمود.

امولسیون های پایدار شیمیایی (Chemical Emulsions) : ذرات روغن با قطر کمتر از ۵ میکرون مانند دترجنت پروتئین ها و مایعات قلیایی

روغن محلول :(Dissolved oil)  با حضور مواد آلی در فاز آبی ، میزان حلالیت روغن افزایش می یابد. مخصوصا ذراتی که بخش عمده آن ها هیدروکربن های آلیفاتیکی باشند. قطرات محلول روغن معمولاً کوچک تر از ۰/۵ میکرون هستند.

ذرات معلق احاطه شده توسط روغن محلول (Dissolved oils) (Oil wet solids) : این ذرات یا جامداتی هستند که به وسیله روغن احاطه شده اند مثل ذرات رس، سیلیس و فلزات سنگین یا به ذرات و مایعات روغنی گفته می شود که به سطح جامدات فاضلاب چسبیده اند.

آنچه در رابطه با تصفیه فاضلاب صنایع روغن نباتی حائز اهمیت می‌باشد، میزان بار آلی، مواد معلق و روغن و چربی بالا می‌باشد، که باید در بررسی سیستم تصفیه پساب ، حذف و کاهش این پارامترها مورد توجه قرار بگیرد.

مطالعات و بررسیهای گسترده‌ای در مورد تصفیه فاضلاب صنایع روغن نباتی صورت گرفت . نتایج مطالعات نشان داد که در مورد تصفیه فاضلاب صنایع  روغن نباتی و تصفیه فاضلاب کارخانجات روغن کشی که مواد اولیه آنها پنبه، سویا و آفتابگردان می‌باشد بیشتر از فرآیند انعقاد همراه شناورسازی یا ته‌نشینی به عنوان پیش‌تصفیه و به دنبال آن از سیستم لجن فعال برای تصفیه کامل استفاده می‌شود.

»»» مشاهده مقالات دیگر

منبع : مقالات تخصصی شرکت فن آوری آب ثمین